Ajuts per al projecte d’estalvi i eficiència energètica

GERONA TEXTIL, S.A. ha rebut un ajut per al seu projecte d’estalvi i eficiència energètica “Millora de l’eficiència en el filat de fibres tèxtils mitjançant la substitució de 2 línies de filat continu” a través del INSTITUT PER A LA DIVERSIFICACIÓ I ESTALVI DE L’ENERGIA (IDAE), ajut cofinançat per la Unió Europea mitjançant el Programa Operatiu FEDER de Creixement Intel·ligent 2014-2020. EL resultat del projecte ha consistit en la substitució de dues línies de filat continu per dues noves línies d’alta eficiència energètica: s’han substituït dues màquines filadores contínues i dues màquines bobinadores de fil, resultant en un estalvi d’energia de 41,66 tep/any.

GIRONA TÈXTIL, S.A. ha rebut una ajuda per al seu projecte d’estalvi i eficiència energètica “INCORPORACIÓ DE MAQUINÀRIA D’ALTA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EL PROCÉS DE FABRICACIÓ DE FILATS” a través de l’INSTITUT DE DIVERSIFICACIÓ I ESTALVI DE L’ENERGIA (IDAE), ajut cofinançat per la Unió Europea a través del Programa Operatiu FEDER de Creixement Intel·ligent 2014-2020. El resultat del projecte ha consistit en la substitució de cinc màquines del procés productiu per a la fabricació de filats per noves màquines d’alta eficiència energètica: s’han substituït dues màquines filadores contínues, dues màquines bobinadores de fil i una màquina de metxat.
Close Menu