Ajuts per al projecte d’estalvi i eficiència energètica

GIRONA TÈXTIL, S.A. ha rebut una ajuda per al projecte d’estalvi i eficiència energètica “Reducció del consum d’energia mitjançant substitució de filadora contínua i bobinadora”, cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), coordinada per IDAE i gestionada per les autonomies, amb càrrec al Fons Nacional d’Eficiència Energètica, amb l’objectiu d’aconseguir una economia més neta i sostenible. S’ha elaborat un projecte d’estalvi i eficiència energètica consistent en la substitució de dues màquines del procés productiu, una filadora contínua i una bobinadora, per noves màquines d’alta eficiència energètica que permeten reduir els costos d’energia del procés productiu. Gràcies al projecte s’estalvien 26,45 teps anuals.

GERONA TEXTIL, S.A. ha rebut una ajuda per al seu projecte d’estalvi i eficiència energètica “Reducció del consum d’energia mitjançant substitució de cardes”. L’ajuda ha estat cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), coordinada per IDAE i gestionada per les autonomies, amb càrrec al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, amb l’objectiu d’aconseguir una economia més neta i sostenible. S’ha elaborat un projecte d’estalvi i eficiència energètica consistent en la substitució de dues màquines del procés productiu, dues cardes, per unes noves d’alta eficiència energètica que permeten reduir els costos d’energia del procés productiu. Gràcies al projecte s’estalvien 9,21 teps anuals.

GERONA TEXTIL, S.A. ha rebut un ajut per al seu projecte d’estalvi i eficiència energètica “Millora de l’eficiència en el filat de fibres tèxtils mitjançant la substitució de 2 línies de filat continu” a través del INSTITUT PER A LA DIVERSIFICACIÓ I ESTALVI DE L’ENERGIA (IDAE), ajut cofinançat per la Unió Europea mitjançant el Programa Operatiu FEDER de Creixement Intel·ligent 2014-2020. EL resultat del projecte ha consistit en la substitució de dues línies de filat continu per dues noves línies d’alta eficiència energètica: s’han substituït dues màquines filadores contínues i dues màquines bobinadores de fil, resultant en un estalvi d’energia de 41,66 tep/any.

GIRONA TÈXTIL, S.A. ha rebut una ajuda per al seu projecte d’estalvi i eficiència energètica “INCORPORACIÓ DE MAQUINÀRIA D’ALTA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EL PROCÉS DE FABRICACIÓ DE FILATS” a través de l’INSTITUT DE DIVERSIFICACIÓ I ESTALVI DE L’ENERGIA (IDAE), ajut cofinançat per la Unió Europea a través del Programa Operatiu FEDER de Creixement Intel·ligent 2014-2020. El resultat del projecte ha consistit en la substitució de cinc màquines del procés productiu per a la fabricació de filats per noves màquines d’alta eficiència energètica: s’han substituït dues màquines filadores contínues, dues màquines bobinadores de fil i una màquina de metxat.