Política de dades

D’acord amb el Reglament Europeu de Protecció de Dades, li informem sobre els següents aspectes:

– El Responsable del tractament de les dades personals és:

Responsable tractament: GERONA TEXTIL, S.A.

Direcció: Passatge de la fàbrica Coma Cros 11, 17190 Salt (Girona)

Telèfon: 972230711

Correu electrònic: info@gironatextil.com

– Les dades personals dels nostres clients són tractades per les finalitats principals següents:

• Prestar-li els serveis de venda de productes tèxtils o altres derivats d’un acord mutu, la facturació i cobrament dels mateixos.

• Enviament de comunicacions no publicitàries.

– Les dades personals dels nostres proveïdors són tractades per les finalitats principals següents:

• Adquirir els productes o serveis que ofereixen, la facturació i pagament dels mateixos, així com totes les gestions que se’n derivin.

– Les dades personals seran conservades amb aquestes finalitats mentre es mantingui la relació comercial o durant el temps necessari per complir amb les obligacions legals, i a efectes merament consultius mentre no mostri la seva oposició, supressió o limitació.

– El tractament de les seves dades per l’enviament de les comunicacions comercials sobre activitats i serveis no contractats requerirà el seu consentiment exprés, podent revocar-lo en qualsevol moment.

– Les seves dades seran comunicades a les Administracions Públiques competents, en els casos previstos a la llei i pels fins en ella definits.

– Té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals. Té dret a accedir a les seves dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió.
També podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades o la seva portabilitat, en aquest cas únicament els conservarem per l’exercici o la defensa de reclamacions. Si vostè ha atorgat el consentiment per alguna finalitat específica, té dret a retirar-lo en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment prèvia a la seva retirada. En aquests supòsits deixarem de tractar les dades o, en el seu cas, deixarem de fer-ho per a aquesta finalitat en concret, excepte per motius legítims, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Tots els drets mencionats poden exercitar-se a través dels mitjans de contacte que figuren en les dades identificatives del responsable del tractament.

– Davant qualsevol vulneració dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es) o una altra autoritat de control competent. També pot obtenir més informació sobre els drets que li assisteixen dirigint-se a aquests organismes.

– Si vostè ens facilita dades de tercers, assumeix la responsabilitat d’informar-los de tot el previst a l’article 14 del Reglament General de Protecció de Dades.