Advertència legal

L’accés a la web tindrà caràcter gratuït, sense perjudici per algun dels serveis als quals es pot accedir estiguin subjectes al pagament d’algun preu.

L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que ofereix www.gironatextil.com, abstenint-se d’utilitzar-amb finalitats il·lícites, o que contrariïn els interessos de tercers, siguin contraris als drets humans, o provoquin danys en els sistemes del web o en els dels seus proveïdors o tercers.

El titular es reserva el dret a efectuar, sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes al seu lloc web, podent canviar, suprimir i afegir tant els continguts, productes i serveis que es prestin, com la forma en què aquests apareixen presentats o localitzats.