Fires especialitzades en filatura

Gerona Textil està present a les fires internacionals de filatura més reconegudes del sector.

Filo

Milano
28-29 setembre 2016
www.filo.it